9. januar 2017

» 30DCC - Day 2 - Childhood Memory and Design Element


Dag 2, og andre oppgave i 30 Day Collage Challenge, med Randel Plowman.

Dag 2 - Barndomsminne og Design-prinsipp
//
Day 2, and second task in the 30 Day Collage Challenge course, with Randel Plowman.

Day 2 - Childhood Memory and Design Principle

Little Boxes on the Hillside, Daniel A. Askeland, 2017

Dagens oppgave var å lage en kollasj ut i fra et sentralt barndomsminne. I tillegg skulle vi lage denne kollasjen basert på ett av fem design-prinsipper. Jeg valgte å lage en kollasj på bakgrunn av at jeg som liten hadde veldig lyst å bli arkitekt. Jeg tegnet ofte hus, både fra utsiden og innsiden.
//
Today's task was to make a collage based on a pivotal childhood memory, and I chose one that was that when I was little, I wanted to be an architect. Drawing houses from the inside and the outside. We also had to chose one of five design principles, and I went for "Lines".


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...